Zarząd 

Fundacji

Jarosław Gryckiewicz
Prezes Zarządu

 

Anna Krysińska

Wiceprezes Zarządu

 

Piotr Osiński

Wiceprezes Zarządu

Maciej Grabowski

Członek Zarządu

Iwona Gryckiewicz

Członek Zarządu

Patryk Gryckiewicz

Sekretarz Zarządu

Piotr Stankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Buliński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Wołowski

Członek Rady Nadzorczej

Kamil Olszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Statut Fundacji

Anioły

Fundacji

Wyróżnienia przyznane przez

Zarząd Fundacji "Okruszek Szczęścia"

za pomoc, wkład i rozwój Fundacji

oraz popularyzację działalności na rzecz innych

Fundatorzy

Jarosław Gryckiewicz

Iwona Gryckiewicz

Patryk Gryckiewicz

Piotr Osiński

Maciej Grabowski

Piotr Stankowski

Sławomir Buliński

Marcin Szałek

Anna Krysińska

Marcin Wołowski

Piotr Rojek

Kamil Olszowy

Osoby wspierające

Iwona Gryckiewicz

Mariusz Gorzycki

Piotr Ciesielski

Tomasz Krysiński

Adam Gryckiewicz

Dorota Wojciechowska

Maria Ślęzak

Dariusz Rudziński

Firmy wspierające

Drukarnia Salus
ING Bank
Radio System Toruń

© 2017 by Mariusz Gorzycki

  • Facebook Social Icon